Spacemaker

Nå har vi tatt i bruk og lært oss hvordan man kan simulere ulike prosjekter i Spacemaker. AF Gruppen har vært med som investor og bidratt til utviklingen av verktøyet. I første omgang har vi simulert volum for et prosjekt på Montana med utgangspunkt i en mulighetsstudie vi har fått fremlagt.

Gjennom Spacemaker har vi klart å avdekke at plassering av bebyggelse i forhold til vind ikke er optimalt i forhold til uteareal, men med noen justeringer av bebyggelse kan man få til et bedre prosjekt. Utbygger har også planlagt uteareal til barnehage hvor det kun er 1 time sol per dag. Ikke helt gunstig.

 

Spacemaker er et supert verktøy å bruke i tidlig fase for vurdering av tomter, opp mot arkitekter og kommuner. Spacemaker vil også være med å forsterke argumentasjonen vår opp mot kommunen på hvorfor vi gjør visse grep.

bygningsplan