Skjøndals Slipp

Navet for det revitaliserte Damsgård

Denne tomten er en historisk eiendom i Bergen hvor det fortsatt drives skipsverft. Når det er vedtatt en ny områdeplan for området (pågår) har vi ambisjoner om å utvikle eiendommen til et attraktivt knutepunkt på Damsgård.

På eiendommen, som ligger i sjøkanten, er det en del næringsbygg og en historisk slipp som fortsatt er i bruk. Området skal utvikles delvis som åpent område med næringslokaler med publikumsrettede funksjoner, og være en del av et allment tilgjengelig område som som inkluderer området ovenfor (Damsgårdstuene) opp til hovedveien. Vi ser også på mulighetene for å etablere nye leiligheter på eiendommen.

Spennende utviklingsområde nært sentrum

Det planlegges gangbro over Puddefjorden rett på eller ved tomten, og når den kommer vil hele området bli utviklet til et fint bolig- og næringsområde med umiddelbar nærhet til Bergen sentrum.

Skjøndals Slipp

Damsgård, Bergen
50 leiligheter
7000 m2
Rett ved bussholdeplass
LAB Eiendom & Frydenbø Eiendom AS

Prosjektstatus

Tomtekjøp

juni 2023

Ferdigstilt

juni 2031

Galleri

Prosjektnyheter

Nytt prosjekt i porteføljen – Skjøndals slipp

Nytt prosjekt i porteføljen – Skjøndals slipp

Vi styrker vår posisjon som grunneier og eiendomsutvikler på Damsgård gjennom kjøp av 100 % av aksjene i Skjøndals eiendom AS. På selskapets eiendommer har det vært drevet slippvirksomhet siden 1902, og eiendommene inngår i et historisk område for maritim industri i Bergen. Kjøpet er et samarbeid med Frydenbø Eiendom. Gjennom pågående områderegulering for Indre...

LABE – nytt prosjekt på Damsgård

LABE – nytt prosjekt på Damsgård

LAB Eiendom har inngått avtale med Fremre Eiendom om sammen å utvikle eiendomsprosjekt for bolig og næring på Damsgård, tett på Bergen sentrum. Partene har opprettet et felles selskap som har kjøpt eiendommen, og går i gang med planlegging og reguleringsarbeid. Det pågår en områderegulering for Indre Laksevåg hvor eiendommen inngår. Områdereguleringen, som skal være...

Alle nyheter

Flere prosjekter