Michelsens Terrasse

Eiendom for utvikling av boliger på Paradis i Fana

Området er i endring, og utvikles i tråd med Kommuneplanen 2018 til et fortettingsområde med gode bokvaliteter.

Prosjektet har en svært sentral plassering med kort vei til bybanestopp. Området Paradis i Fana bydel er et av de mer populære stedene i Bergen, med nærhet til byen og allikevel naturskjønne omgivelser.

 

Bærekraftige valg

Bebyggelsen skal være godt tilpasset det eksisterende bomiljøet og bidra til å berike nærområdet.

Michelsens Terrasse

Paradis, Bergen
20 leiligheter
400 meter til bybane
LAB Eiendom & Erstad & Lekven

Prosjektstatus

Tomtekjøp

september 2018

Ferdigstilt

juni 2028

Galleri