Kanalveien

Moderne boliger sentralt på Mindemyren

I skjæringspunktet mellom Mindemyren, som transformeres til en urban bydel, og den historiske småhusbebyggelsen fra Svaneviksveien, utvikles prosjektet Kanalveien.

Her utvikler vi moderne leiligheter på bybanestoppet på Mindemyren.  Boligprosjektet får felles gårdsrom som trappes ned mot nabobebyggelsen. På nabotomten kommer nytt næringsbygg.

Langs kanalen skal det legges til rette for innganger direkte fra gateplan. Disse boligene vil også få forhage som er tilbaketrukket fra det urbane og yrende livet i Kanalveien.

Prosjektet inneholder også et hyggelig uteoppholdsareal som vil være til glede for alle som bor i området.

 

Kanalveien

Mindemyren, Bergen
45 leiligheter
150 m2
6 meter til bybane

Prosjektstatus

Tomtekjøp

mars 2018

Ferdigstilt

september 2027