Om oss

LAB Eiendom

Prosjektporteføljen har sitt utspring i eiendomsporteføljen som LAB Entreprenør bygget opp over mange år. Etter at LAB Entreprenør ble en del av AF Gruppen i 2015 er LAB Eiendom skilt ut fra entreprenøren og etablert som en selvstendig eiendomsutvikler, som med egne ressurser sammen med eksterne partnere utvikler bolig- og næringsprosjekter på Vestlandet.

LAB Eiendom tar hånd om hele utviklingen fra kjøp av tomt frem til salg av boliger og næringsbygg. Våre ansatte har omfattende erfaring med reguleringsprosesser, prosjektdesign og bygging.

Vi kombinerer langsiktighet og finansielle muskler med solid lokal markedsinnsikt.

Nye utviklingsmuligheter

Vi ønsker alltid å komme i kontakt med grunneiere som har attraktive tomter, og gårdeiere med eksisterende bygningsmasse. Sammen kan vi utvikle nye boliger, nærings/industribygg og bystrukturer.

Vi er også interessert i å kjøpe tomter og eiendom for utvikling i egen regi sammen med andre partnere.

Har du en eiendom du tror kan være attraktiv for utvikling?

  • Vi har finansiell styrke og lang erfaring
  • Vi tilpasser avtaler og prosjekt for ulike grunneiere og partnere
  • Vi kjenner Bergen og lokalmarkedet
  • Vi elsker utfordringer!

AF GRUPPEN

LAB Eiendom er en del av AF Gruppen, et ledende entreprenør- og industrikonsern som er notert på Oslo Børs (AFG) og leverer tjenester innen anlegg, miljø, bygg, eiendom, energi og offshore, hovedsakelig i Norge og Sverige. AF har betydelig virksomhet knyttet til riving og fjerningsoppdrag offshore og gjenvinning/miljøstasjoner.

AF Gruppen som ble etablert i 1985 er formet av entreprenørånd og gjennomføringskraft. Det legges stor vekt på systematisk arbeid med aktiv risikostyring med et felles sett med verdier og en kompromissløs holdning til sikkerhet og etikk.
Konsernet hadde i 2022 6000 ansatte og omsatte for 31 milliarder.

AF Gruppen og lab eiendom
LAB Entreprenor og lab eiendom

LAB Entreprenør

LAB Eiendom samarbeider godt med, men er uavhengig av, LAB Entreprenør.

LAB Entreprenør er den ledende byggentreprenøren på Vestlandet med stor kapasitet og høy kompetanse på gjennomføring av byggeprosjekter i alle entrepriseformer. Helgesen Tekniske Bygg AS (HTB) og Åsane Byggmesterforretning AS (ÅBF) er også del av LAB-konsernet og er sterke aktører vi kan gjøre prosjekter sammen med.

LAB konsernet som er eiet 70% av AF Gruppen hadde i 2022 rundt 550 ansatte og omsatte for 3,5 milliarder.