Nytt prosjekt i porteføljen – Skjøndals slipp

Vi styrker vår posisjon som grunneier og eiendomsutvikler på Damsgård gjennom kjøp av 100 % av aksjene i Skjøndals eiendom AS. På selskapets eiendommer har det vært drevet slippvirksomhet siden 1902, og eiendommene inngår i et historisk område for maritim industri i Bergen. Kjøpet er et samarbeid med Frydenbø Eiendom.

Gjennom pågående områderegulering for Indre Laksevåg skal området transformeres og fortettes til en mer attraktiv og aktiv bydel, med bolig, næring, kultur m.m. Skjøndals slipp, som ligger ved Puddefjorden, har en sentral beliggenhet innenfor områdeplanen, og blir et godt supplement til nabotomten som LAB Eiendom eier fra før på Damsgård.
bygninger