Nytt prosjekt i porteføljen – Sandbrogaten 11

 

LAB Eiendom overtok i november en ny eiendom i Sandbrogaten 11 i Bergen sentrum. Eiendommen ligger med sin sentrale beliggenhet i historiske omgivelser, like ved Koengen og Mariakirken, med 1 minutts gange til Bryggen.

I dag er det pågående næringsvirksomhet på eiendommen i form av sølvvareproduksjon med tilhørende utsalg, kontorer og lager. Dagens bygg er i to etasjer + loft.

Eiendommen er kjøpt med tanke på utvikling til boligformål ved oppføring av et påbygg i tre etasjer med leiligheter. I tillegg planlegges det for et mindre leilighetsbygg på eksisterende parkeringsplass. Øvrige parkeringsarealer skal erstattes med uteoppholdsareal/park. Eiendommen er ferdig regulert og vi sikter mot innsending av rammesøknad i januar 2023.

I forbindelse med planlegging av ny bybane til Åsane legges det opp til etablering av bybanestopp i gaten like utenfor bygget.

Dette blir et unikt boligprosjekt i Bergen sentrum hvor leilighetene får tilgang til uteoppholdsarealer på bakkeplan. Prosjektet skal BREEAM-sertifiseres.

bygninger