Nyhaugen AS – Wergeland

Vi kan i dag melde om at LAB Eiendom har signert avtale om kjøp av 50% andel av selskapet Nyhaugen AS. Kjøpet innebærer eierskap i 8 eiendommer med et samlet tomteareal på 7,7da, med intensjon om å utvide til 9,4da. Tomten består i dag av eldre villa bebyggelse, men ny sykkeltrase langs Storetveitvegen tvinger frem fornyelse.

Hele prosjektet langs Storetveitveien får god utsikt med solrik beliggenhet mot vest. Eiendommene har svært sentral og god beliggenhet med kort gåavstand til eksisterende bybane, i tillegg vil ny bybane trase som er under bygging mot Fyllingsdalen kun være et par minutters gange unna.

Volumstudiet viser til 162 leiligheter basert på ca 11.500 BRA-S. Planlagt i 3 byggetrinn på 50-55 leiligheter pr trinn. P-dekning 0,6 pr 100m2 bolig. Moderat risiko i forbundet med reguleringsforhold vedrørende endelig volum og byggehøyde.

Vi starter umiddelbart opp med arbeidet for tilpasning til 2.gangsinnsendelse som etter planen skal sendes inn i løpet av utgangen av Q2/19. Selger er Wergeland Boligutvikling AS som vil være vår partner i den videre prosess.

LAB Eiendom vil inneha rollene som Daglig leder, Prosjekt leder og Forretningsførsel, samt 2 representanter i styret.

bygninger