Myrane på Askøy

LAB Eiendom har nylig kjøpt en tomt på Myrane på Askøy. Her planlegger vi næringslokaler for kommunen i to etasjer, med omsorgsboliger over – Myraneparken.

Arkitekt Rolv Eide er valgt som arkitekt i prosjektet, og han har utarbeidet noen tidlige mulighetsskisser som viser hvordan bebyggelsen på tomten kan bli seende ut. Rammer for ny bebyggelse vil bli avklart i kommende detaljregulering.

Prosjektet er i samarbeid med Boligsenteret Bergen.

Vi er spente på dette prosjektet!

bygninger