LABE – nytt prosjekt på Damsgård

LAB Eiendom har inngått avtale med Fremre Eiendom om sammen å utvikle eiendomsprosjekt for bolig og næring på Damsgård, tett på Bergen sentrum. Partene har opprettet et felles selskap som har kjøpt eiendommen, og går i gang med planlegging og reguleringsarbeid.

Det pågår en områderegulering for Indre Laksevåg hvor eiendommen inngår. Områdereguleringen, som skal være ferdig i slutten av 2023, skal transformere et slitent område hvor det har vært mye gammel industri og mye trafikk. Mye lokal historie samt nærheten til sjøen og umiddelbar nærhet til Bergen Sentrum vil gjøre det nye området attraktivt for både boligkjøpere og næringsaktører.

LAB Eiendom ser frem til et godt samarbeid med Fremre Eiendom, en kapitalsterk utvikler av næringseiendom som har mye spennende på gang. Vi vil også se på muligheten for ytterligere investeringer i området i tiden fremover.

Illustrasjon fra skisser områdeplan
bygninger