LAB Eiendom og Krohnås Prosjekt har inngått opsjonsavtale om kjøp av hotelltomt fra Bjørnafjorden kommune.

De to eiendomsutviklerne har gått sammen i et felles prosjektselskap som har inngått en opsjonsavtale om kjøp av tomten fra Bjørnafjorden kommune.

Kommuneledelsen i Bjørnafjorden har lenge hatt ønske om at det skal bygges et hotell i sentrum av Osøyro, og Krohnås Prosjekt og LAB Eiendom har, med hjelp fra advokatfirmaet Harris, hatt en dialog med kommunen. Utviklerne forventer at ny hovedvei mellom Bergen og Os, samt styrking av plan for sentrum og fortsatt god utvikling av Oseana, kan gi grunnlag for et godt drivverdig hotell.

– Vi har en ambisjon om at nytt hotell skal styrke Osøyro som destinasjon ved inngangen til Hardangerfjorden for både næringsliv, konferansemarked, turisme og kulturopplevelser. Hotellet skal være et godt supplement til andre reiselivsaktører i området, skriver utviklerne i en melding.

Krohnås Prosjekt har lang erfaring som eiendomsutviklere og har en sterk tilknytning til Os og Bjørnafjorden gjennom flere eiendomsprosjekter sentralt i Os. Selskapet har også eiendomsprosjekter i Bergen, og eierne er blant annet involvert i Lagunen Storsenter.

LAB Eiendom er en del av AF Gruppen og har sitt historiske utspring fra LAB Entreprenør. LAB Eiendom har en betydelig eiendomsportefølje og arbeider sammen med gode partnere om utvikling og realisering av ulike typer bolig- og næringsprosjekter i og rundt Bergen.

Opsjonsavtalen innebærer at utviklerne forplikter seg til å gjennomføre et reguleringsløp for eiendommen som vil ta flere år og som vil kreve betydelige ressurser og kapital. Målet er å bygge et moderne og miljøvennlig hotell på 180-220 rom.

bygninger blå himmel
folk som skriver

Ordfører i Bjørnafjorden Kommune, Trine Lindborg (Ap) signerer opsjonsavtale med utviklerne representert ved Christian Tellefsen Tom Tellefsen (Krohnås Eiendom), Arnt Eriksen og Tore Grimstad (LAB Eiendom).