Klima & Miljø

Vår strategi innenfor Klima & Miljø

  • LAB Eiendom skal redusere klimagassutslipp i produksjonen med 50 % frem mot 2030.
  • Vi skal ved valg av prosjekter hensynta miljøpåvirkning.
  • Vi tilknytter oss samarbeidspartnere som har et uttalt miljøfokus og kan utfordre oss på klima og miljøtiltak i alle deler av prosjektene.
  • Vi skal bruke AFs samlede kunnskap inn i vårt arbeid for klima og miljø.
  • Vi tar sikte på at alle våre prosjekter skal ha BREEAM NOR sertifisering; VERY GOOD eller bedre.
  • Vi skal tilrettelegge for gode bomiljø, alternative transportformer, egen dyrking/kompostering, artsmangfold på grøntområder og tak, og deleøkonomi i størst mulig grad.
Gronn byggallianse
BREEAM_NOR
Glassbygg med skog - lab eiendom 3
AF-Gruppen-logo

Rydde fra fortiden og bygge for fremtiden...

LAB Eiendom er en del av AF Gruppen. Frem mot 2030 skal AF fortsette å rydde fra fortiden og bygge for fremtiden, men det blir viktigere enn noensinne å gjøre det på en bærekraftig måte. AF har lang erfaring med omfattende miljøkrav, og har god kunnskap om hvordan prosess, materialvalg og driftsløsninger påvirker miljøet. AF har drevet miljøbaser og resirkulering i mange år allerede, og vi skal bruke vår kunnskap til å redusere avfall og klimagassutslipp i prosjektene og påvirke kundene til å velge gode miljøløsninger.

AF Gruppen er med på listen til Financial Times - Europe's Climate Leaders 2023 (se listen), som eneste norske selskap innen kategorien Construction & building materials.

FNs bærekraftsmål - hvordan LAB Eiendom bidrar

FN barekraftsmal 11
FN barekraftsmal 13
FN barekraftsmal 15
FN barekraftsmal 8
Mål 5 - likestilling mellom kjønnene
FN barekraftsmal 17