Kanalveien 52 – Mindemyren, Bergen

Vi har i dag gjennomført et svært positivt møte med Byarkitekt for prosjektet Kanalveien 52 som vi har i felles eie med Rasmussen Eiendom AS. Prosjektet består av en kombinasjon av næring og bolig. Vi hadde forberedt møtet ved å ha utarbeidet en 3D-printet modell av prosjektet som vi kunne utplassere i en stor fysisk modell som Byarkitekt og Bergen kommune har utarbeidet for hele Mindemyren. Det ble gitt en klar tilbakemelding på at utarbeidet materiell var godt gjennomarbeidet, og at det ville gi gode kvaliteter for området som er under full transformasjon. Neste milepæl er da å få innarbeidet de gode intensjoner for prosjektet inn i reguleringsbestemmelsene og få dette sendt inn til 1.gangsbehandling.

bygningsplan

bygningerbygninger