I partnerskap med EGD Property AS har LAB Eiendom kjøpt – Baneveien 16/Komediebakken 11.

Nordic – Office of Architecture er valgt som arkitekt for prosjektet. Eiendommen er regulert for kombinasjonsformål, og planen er et konverteringsprosjekt med handel, kontor og bolig. Regulering åpner for 10 etg. Vi er allerede i full gang med skissefase og planlegger innsendelse av rammesøk rundt årsskiftet. Bygget vil etter ombygging bli på ca 5000 BTA.

Baneveien 16 er svært sentralt plassert midt i kulturaksen i Bergen sentrum, og leilighetene som er planlagt i de 3 øverste etasjene vil få gode solforhold og flott sjøutsikt.

Det jobbes allerede med et svært spennende konsept for bygget og EGD Property AS har allerede flere aktuelle leietakere for næringsarealene. LAB Eiendom innehar prosjektledelse fra konseptfase til ferdig utførelse.

Vi ser frem til et spennende prosjekt i et spennende marked.

bygninger