Fana Stadion

LAB Eiendom har nå inngått kjøpekontrakt for eiendom ved Fana Stadion, og det er satt i gang en DD-prosess. Scjhødt har bidratt i utarbeidelse av kjøpekontrakten og hjelper oss i DD- prosessen.

Generell info.: 6 200 m2 BRA – S fordelt på ca. 70 enheter.

Spacemaker har blitt brukt aktivt i kjøpsprossen ovenfor selger for å vise hvilke potensial som finnes på tomten. Spacemaker kan med dette bidra til verdiskapning også i tidligfase, og ikke minst skape en trygghet ovenfor selger.

Videre fremdrift er å få avsluttet DD-prosessen og sette i gang et reguleringsløp.

Vi har troen på at dette kan bli et spennende og unikt prosjekt som vi gleder oss til å ha i porteføljen!

bygninger