AF Gruppen tildekker store deler av Bergen 😊– Store LungegĂ„rdsvann

I gÄr fikk AF Decom endelig signert kontrakt med Bergen Kommune pÄ prosjektet «Tildekking av Store LungegÄrdsvann».

Store LungegÄrdsvann er et avgrenset fjordbasseng pÄ 342 000 m2 i Bergen med en maksimal dybde pÄ 23 m. Prosjektet bestÄr i Ä tildekke den forurensede sjÞbunnen med rene masser. Totalt er det ca. 116 000 m3 som skal fraktes med bÄt til anleggsomrÄdet, og legges ut med utleggingsfartÞy. Kontraktssum er pÄ 84 MNOK. Prosjektet starter opp i sommer, og skal vÊre ferdig innen 1 juni 2024.

AF Decom har i lang tid hatt en strategi om Ä skape aktivitet som ligger litt i randsonen til den tradisjonelle kjernevirksomheten. Da er det ekstra artig at man nÄ lykkes med Ä vinne en av AF Decoms stÞrste kontrakter noensinne.